disco peak
acrylic on panel
16x24" 2009
previous      next